Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7489 8603 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaMerrry98 Merrry98
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaMerrry98 Merrry98
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute vianiskowo niskowo
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianiskowo niskowo
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaselsey selsey
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaselsey selsey
Czuję wewnętrzne rozdarcie. Rozdarcie pomiędzy: „chcę, żeby było jak jest”, a „nie chcę już dalej tego ciągnąć”.
— Nonecares
Reposted fromnonecares nonecares viaselsey selsey
Play fullscreen
...........
Reposted fromsapnai sapnai viajointskurwysyn jointskurwysyn
8441 562b
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
6213 7682
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viagdziejestola gdziejestola
2586 59fb 500
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viacomiendolirica comiendolirica
4106 d7bb 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #2
Reposted fromkartoNik kartoNik vianiskowo niskowo
Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz - ja i sobie nie zrobię śniadania.
— Agnieszka Osiecka - Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze.
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
7429 c738 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl