Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad vianiskowo niskowo
Reposted fromgruetze gruetze viajankanty jankanty
5738 cfab 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viascorpix scorpix
Reposted fromfelicka felicka viascorpix scorpix
7372 bcff 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
6945 cd2a 500
5887 bdfa 500
Reposted fromnonecares nonecares vianiskowo niskowo

Krótka notatka z dnia codziennego

mam tak długie ramiona
że mogę całą siebie
przytulić
i tak długie nogi
że mogę przejść sama
przez całe życie

tylko serce mam tak małe
że siebie kochać
nie potrafię

— Zuzanna Dutkiewicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
5125 eb88
Reposted fromszarakoszula szarakoszula vianiskowo niskowo
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa vianiskowo niskowo
2863 1bb0
Reposted from4777727772 4777727772 vianiskowo niskowo
1620 3e3f
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
9730 20f4 500
8402 938c
Reposted fromsavatage savatage viaambermoon ambermoon

Nie martwię się, że znajdziesz kogoś innego, ponieważ na całej ziemi nie ma nikogo innego, kto kiedykolwiek pokocha cię tak bardzo, jak ja. To niemożliwe, ponieważ żaden mężczyzna nigdy nie kochał kobiety tak bardzo, jak ja kocham ciebie. I nie martwię się tym, że ja znajdę kogoś innego, ponieważ przywróciłaś mnie z martwych i dałaś mi w życiu drugą szansę. Jesteś moim cudem, (...) i zawsze będę należał do ciebie.

— Katy Regnery - "Weteran"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

Dam sobie radę. Zawsze daje. Wstaje z kolan, poobdzieranych do granic możliwości, otrzepuje je i trzymam wysoko uniesioną głowę. Martwię się na zapas. Rozmyślam na zapas. Na zapas tez tęsknię i rozpaczam. 

Wstałam.

Nadal Cię kocham. Ale dam sobie radę. TY wiesz.

— "Serca granice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
5757 c1e9 500
Reposted fromdossya dossya viascorpix scorpix
1616 f956
Reposted fromscorpix scorpix
1634 0c69
Reposted fromscorpix scorpix
1007 c97e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl