Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Miłość? A co to takiego, kochanie?
Miłość? A co to takiego? Zapomniałem.
Miłość - kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. 
Nie pamiętasz? 
Reposted bycytatypoezjazupamarzendyingfordancedancingwithaghostjointskurwysynhindsightohmydeerszyderaBloodEverusalkadmiralsmutnazupadestructive-hopelessnecropixieconsti3placekijacekmaasterofdisastersusanoendlesslove16poolunthesilenceofthealcoholicpanmrok
3330 3e61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamajenki majenki
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamajenki majenki
7132 9325 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viamajenki majenki
Są takie momenty, kiedy myślisz, że życie się kończy. Ale tak nie jest. Życie dopiero się zaczyna. Są momenty ,kiedy przytłacza nas rzeczywistość. To dzieje się teraz, ale to nie koniec. To początek.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaselsey selsey
André Aciman - "Tamte dni, tamte noce"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viamajenki majenki
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viacomiendolirica comiendolirica
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viacomiendolirica comiendolirica
5095 8775 500
truth about love.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianiskowo niskowo
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianiskowo niskowo
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianiskowo niskowo
1200 63f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
5729 da84 500
Reposted frommoai moai vianiskowo niskowo
Czuję jak odsuwasz się coraz dalej i dalej, a zwiększająca się przestrzeń między nami wręcz fizycznie boli. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl