Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
5567 8688 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
7289 260f 500
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun viagdziejestola gdziejestola
5845 eb83 500
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viagdziejestola gdziejestola
4569 a166
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
No tak, chciałabym być lepsza, ale nigdy nie byłam dla siebie samej takim utrapieniem, by rozpaczliwie szukać jakiejś rozrywki, byle tylko się od siebie odkleić. Nie męczę się ze sobą, nie nudzę i nie chcę od siebie uciec.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viacomiendolirica comiendolirica
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viacomiendolirica comiendolirica
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viacomiendolirica comiendolirica

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viacomiendolirica comiendolirica
5092 4008
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro vianoisetales noisetales
2160 6ec0 500
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl