Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9147 20dc 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba vianoisetales noisetales
2668 5d6b
Reposted fromsherlock sherlock
8379 286f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
5941 c6d3
Reposted fromsherlock sherlock
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
1961 c0a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacholera cholera
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viacholera cholera
7380 3593 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viakociesprawy kociesprawy
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viaMerrry98 Merrry98
1201 6f83 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakociesprawy kociesprawy
2428 0505 500

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viacholera cholera

//07.07.2017

sztambuch:

nie taki był plan

nie miałem się
w tobie 
zakochać

i nie miałem
czekać
przez cały dzień

na wiadomość
od ciebie

m.m

Reposted fromsoplica soplica viacholera cholera
Reposted frombluuu bluuu viakociesprawy kociesprawy
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viacholera cholera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl