Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1821 ffc7 500

sillybro:

NICE

Reposted fromCalebino Calebino vianoisetales noisetales
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
9461 6853
Reposted fromthetemple thetemple vianoisetales noisetales
1612 d4d5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakociesprawy kociesprawy
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
1175 fb61
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaMerrry98 Merrry98
- Oszaleję dziś przez Ciebie.
- Po to jestem
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaMerrry98 Merrry98
1606 3842
5202 b802 500
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viainvidiam invidiam
0091 c5b6 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaplacuch placuch
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viainvidiam invidiam
4833 53cf
Reposted fromktosiowa ktosiowa viainvidiam invidiam
0324 1f4a 500
Reposted fromplacuch placuch
9030 ce43 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viaMerrry98 Merrry98
9507 f7a0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl