Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9485 7dfc
3488 2e8c 500
3305 9e25 500
Reposted fromzi zi viajankanty jankanty
Lubię z Tobą tańczyć, lubię Cię w sypialni. Lubię patrzeć w gwiazdy, lubię tracić hajsy. Lubię pić szampana 
— lubisz być pijana.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod vianoisetales noisetales
2668 5d6b
Reposted fromsherlock sherlock
8379 286f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
5941 c6d3
Reposted fromsherlock sherlock
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
1961 c0a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacholera cholera
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viacholera cholera
7380 3593 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viakociesprawy kociesprawy
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viaMerrry98 Merrry98
1201 6f83 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakociesprawy kociesprawy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl