Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8269 89df 500
Reposted fromqb qb viagdziejestola gdziejestola
7086 8ce8 500
Reposted fromkulamin kulamin viagdziejestola gdziejestola
5855 ea13
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdziejestola gdziejestola
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viagdziejestola gdziejestola
6706 61a4
Reposted fromborderme borderme viagdziejestola gdziejestola
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
6437 8da9 500
Reposted fromxmartii xmartii viagdziejestola gdziejestola
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
— Jonathan Carroll
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viaMerrry98 Merrry98
2919 e1bc
Reposted bylucidumintervallumtravelling-without-movinggalaxxyhormezastarryeyedfreskapuszkanaeliennLEHAPPYbanshejamaicanbeattobecontinuedpastelowiskokinufadressuicidelowglowflowdziewczynawolczykijahormezaPicki91jojinthesunstarryeyedabsolutivrosaliePicki91mousselineoversensitive
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
5810 58af 500
Reposted fromkimik kimik vianiskowo niskowo
4356 4605
Reposted fromskrzacik skrzacik vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl